سنگهای مالون لاشه ای سنگهای مالون لاشه ای ورقه ای با اجرا عالی سنگهای ورقه ای لاشه ای با اجرای کوهی سنگ مالون ورقه سفید سنگ کار چکوشی وفرزیسنگ مالون ورقه ای سنگ مالون ورقه ای لاشه آب نما شومینه بار