سنگ مالون لاشه ای با مناسب ترین سنگ مالون  لاشه ای بهترین