سنگ ورقه ای لاشه ای با قیمت عالی سنگ مالون لاشه ای