سنگ ورقه ای فرزی فلهسنگ کوهی نور مالون ورقه ای لاشه آب نما شومینه بار بیکیو و