سنگ کاری بدنه ورقه ای با بند سفیدسنگ کاری قادری سنگ ورقه ای لاشه آب نما شومینه بار بیکیو و غیره بله طرحی مختلف است وهنر های مختلفسنگ مالون ورقه ای کوهی نور